KG-OB-H2-02

Ocelové svodidlo KG-OB-H2-02

Popis svodidla

Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice sloupky do země; l = 2,0 m; h = 1,15 m

Svodidlo sestává z:
- Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Sloupek tvaru C 150 je z ohýbaného plechutloušťky 6 mm, průřezu C 150 x 80x 25 mm. Sloupky mají délku 2,40 m.
- Rozpěry svodnice délky 350 mm z ohýbaného plechu tloušťky 6 mm a ke sloupku sepřipevní dvěma šrouby M16 x 40
- Spodního madla z tyčového profilu U 130 z ohýbaného plechu tloušťky 6 mm, průřezu130 x 70 mm, délky 4,10 m. Díl madla má jeden konec kalibrovaný a ten se zasune do nekalibrovaného konce dalšího dílu a vzájemně se spojí do spojovací konzoly svislým šroubem M16 x 155. Spojovací konzola z profilovaného plechu tloušťky 5 mm tvaru U 100 x 210 mm. Ke sloupku je přichycena jedním šroubem M16 x 40
- Svodnice typu 3 x 508 (trojvlna). Svodnice se k rozpěře připevní dvěma šrouby s polokruhovou hlavou M16 x 50.

Svodidlo má horní hranu svodnice 1,15 m a horní hranu spodního madla 0,50 m nad přilehlou vozovkou. Šířka svodidla je 0,585 m.

Základní údaje

Výška systému

1.174mm

Šířka systému

4.000mm

Úroveň zadržení

H2

Pracovní šířka

W5 (1,7m)

Normalizovaný průhyb

1,2m

Rozestup sloupků

2,0m

Normalizované vychýlení vozidla

VI5 (1,7m)

Trvanlivost

S 235 JR (ISO EN 1461)