KG-OB-H2-04

Ocelové svodidlo KG-OB-H2-04

Popis svodidla

Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice sloupky do země; l = 1,33 m; h = 0,78 m

Svodidlo sestává z:
- Sloupků v osové vzdálenosti 1,33 m. Sloupek tvaru C 120 je z ohýbaného plechutloušťky 5 mm, průřezu C 120 x 80 x 30 mm. Ve vzdálenosti 100 mm od vrchu je profil C sloupku uzavřen přivařeným ztužujícím plechem 5 x 120 x 80 mm. Sloupky mají délku 1,90 m.
- Svodnice typu 4 x 310 (dvojvlna). Spojení se sloupkem je jedním šroubem s polokruhovou hlavou M10 x 30. Pod hlavu šroubu se dává obdélníkový spojovací plech115x 40x5mm.

Svodidlo má horní hranu svodnice 0,78 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,210 m.

Základní údaje

Výška systému

780mm

Šířka systému

4.000mm

Úroveň zadržení

H2

Pracovní šířka

W5 (1,7m)

Normalizovaný průhyb

1,2m

Rozestup sloupků

1,3m

Normalizované vychýlení vozidla

VI5 (1,7m)

Trvanlivost

S 235 JR (ISO EN 1461)