TCK-H2-01

Ocelové svodidlo TCK-H2-01

Popis svodidla

Jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H2 pro silnice sloupky do země; l = 2,0 m; h = 0,9 m

Svodidlo sestává z:
- Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Sloupek tvaru C 100 je z ohýbaného plechutloušťky 4 mm, průřezu C 100 x 60 x 25 mm, délka sloupků je 1,55 m.
- Rozpěry svodnice délky 100 mm z ohýbaného plechu tloušťky 4,75 mm. Rozpěra sepřipevní ke sloupku dvěma šrouby M12 x 40.
- Svodnic typu 2,5 x 506 (trojvlna). Svodnice se k rozpěře připevní dvěmašrouby s polokruhovou hlavou M16 x 45. Pod hlavu šroubu se dává obdélníkový spojovací plech 120 x 44,75 x 5 mm.

Svodidlo má horní hranu svodnice 0,90 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší místo svodidla). Šířka svodidla je 0,290 m.

Základní údaje

Výška systému

700mm

Šířka systému

4.000mm

Úroveň zadržení

H2

Pracovní šířka

W4 (1,3m)

Normalizovaný průhyb

1,2m

Rozestup sloupků

2,0m

Normalizované vychýlení vozidla

VI5 (1,6m)

Trvanlivost

S 235 JR (ISO EN 1461)