Bezpečnost nade vše!

Bezpečnost nade vše!

Takže, než se rozběhnete si poppers y koupit do nějakého obchůdku, nebo objednat na některém z mnoha e-shopů, uvědomte si, že si kupujete chemikálii, která je určena k něčemu úplně jinému, než na co ji chcete použít vy! Alespoň se to tak oficiálně tvrdí, aby zákon tyto látky nepovažoval za drogy. Zákon nepovažuje. Samozřejmě ale považují lékaři a zejména odborníci na drogovou problematiku. Například na stránkách drogové poradny Sananim si lze přečíst, jaká jsou zdravotní rizika používání amylnitritů. Kromě toho ale je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Hořlavé, jedovaté, leptající

Amylnitrity jsou zařazeny do několika tříd nebezpečných chemikálií. Jsou zejména extrémně hořlavé! Jsou jedovaté při požití, vniknutí do oka, nosní sliznice apod. ve větším množství leptají sliznici i jen výpary. Při potřísnění pokožky může dojít k poleptání. Takže sex ano, ale opatrně!