Tvrdošíjnost k nim patří

Tvrdošíjnost k nim patří

Chcete se s listopadovým zrozencem hádat? Ani to nezkoušejte, asi žádné znamení zvěrokruhu není tak tvrdošíjné jako tohle. Svůj názor, pokud je o něm přesvědčen nikdy nezmění, i kdybyste ho mučili. To, co v hloubavé hlavě vymyslí, je nad zákon. Astrologové horoskop Štír sestavili a přičítali tomuto znamení až geniální vlastnosti. Řešili, jaké pravidlo vede tyto zrozence k tak silným reakcím, domnívali se, že silně negativní vesmírné vibrace.

Černá i bílá

Nic není, ale jen černé. O zrozencích tohoto znamení je také známo, že ke svým přátelům bývají velmi příjemní a dobráčtí, ale pokud k někomu zaujmou negativní stanovisko, dokáží být k němu až krutí. Mají výbornou paměť a dokáží bavit celou společnost svými znalostmi a zážitky. Rádi jsou obdivováni a potlesk z nich dělá výborné řečníky. Na druhou stranu velmi rádi potom zase zmizí ve svém tichu, aby mohli pokračovat ve svém studiu.